Actualiteiten

31 juli 2020

Nieuwsflits van de Rijnlandse Skivereniging

 

RSV-skireizen programma 2020 – 2021 geannuleerd

 

Beste leden,

Het bestuur heeft in overleg met de reisbegeleiders het moeilijke besluit genomen om het reizenprogramma voor 2020-2021 te annuleren. Moeilijk, omdat we daarbij vooral dachten aan al die leden die ernaar uitkeken om komende winter weer een gezellige en mooie reis met de RSV te maken. Maar de Coronasituatie is te onzeker om contracten aan te gaan met hotels en vervoerders.

In deze nieuwsbrief lichten we het besluit toe.

Besluit

Op 15 juli hebben bestuur, reisbegeleiders, vervoersmanager en beheerder reisadministratie gezamenlijk overlegd over hoe de Rijnlandse Ski Vereniging om moet gaan met de situatie rondom het Corona-virus. 

In de vergadering zijn allerlei scenario’s besproken, waarbij ervan uit is gegaan dat het virus nog steeds aanwezig en niet onder controle is. Dit kan zich uiten in plotselinge, nieuwe uitbraken. In het geval van een hernieuwde uitbraak zal dat landelijke en/of lokale maatregelen met een verplichtend karakter met zich meebrengen.

Uit een risico-inventarisatie blijkt dat in dat geval de Rijnlandse Ski Vereniging, individuele bestuursleden, reisbegeleiders, onze leden en vervoerder onevenredig zware (financiële) risico’s lopen. Dit is voor een vereniging die draait op vrijwilligers niet acceptabel.

Daarom heeft de gezamenlijke vergadering besloten dat er geen reizenprogramma 2020 – 2021 aan de leden zal worden aangeboden.

Getracht zal worden het reeds ontwikkelde (concept) reizenprogramma over te hevelen naar het seizoen 2021 – 2022. 

Waarom deze beslissing?

De uitbraak van het corona – virus is wereldwijd en nog steeds niet geheel onder controle. Ingrijpende maatregelen van overheden ten spijt kunnen wij er niet omheen dat (wintersport-) vakanties minder onbezorgd zijn. Dit, en de ervaringen van afgelopen reizen, vormde voor het bestuur de aanleiding om zich af te vragen: hoe moeten wij hiermee omgaan? Niet eerder in de vereniging geschiedenis hadden wij te maken met dergelijke dilemma’s. Daarbij speelde mee dat een besluit helder en op tijd genomen moest worden om onze leden in de gelegenheid te stellen eigen keuzes te maken. Individuele leden staat het vrij voor eigen rekening en risico wintersport reizen te boeken. 

Welke afwegingen zijn gepasseerd?

We hebben met elkaar in goed overleg en zorgvuldig diverse scenario’s besproken. Van extreme varianten: ‘wij doen of onze neus bloedt’ tot ‘wij heffen de RSV op’, tot meer realistische scenario’s als ‘wij laten het per reis afhangen van het reisadvies van de overheid’ tot ‘wij slaan 1 jaar over’.  In het overleg zijn afwegingen geïnventariseerd zoals bijvoorbeeld aansprakelijkheden die voortvloeien als reisorganisator, de ingewikkelde vervoersbepalingen en verplichtingen, hoe gaat het met reizigers die alleen reizen en hoe om te gaan met verschillende huishoudens op 1 kamer enzovoort enzovoort.  

De unanieme conclusie was: ‘wij slaan 1 jaar over; dat is het beste wat wij nu kunnen doen.’  

Financiële gevolgen

Het niet aanbieden van een reisprogramma kent óók financiële gevolgen. Die zijn echter beperkt en oplosbaar te zijn. Kern is: de vereniging is financieel gezond en blijft gezond. Tijdens de algemene ledenvergadering op 6 september zal de aangepaste begroting worden gepresenteerd.

Wat zijn de vervolgstappen?

Naast het informeren van onze leden treden de reisbegeleiders in contact met de hotelaccommodatie. Daarbij is de boodschap: ‘jammer, wij komen dit seizoen niet, de risico’s zijn voor de vereniging te groot’. Wel willen wij de hotels uitzicht bieden op continuïteit door aan te geven: ‘wij opteren voor een komst in het seizoen 2021 – 2022’. 

Hopelijk ontmoeten we elkaar op 6 september bij de algemene ledenvergadering. Binnenkort geven we daar meer informatie over.

We hopen dat jullie begrip hebben voor het besluit en dat jullie de RSV trouw blijven in de verwachting dat we volgend seizoen weer met elkaar de sneeuw kunnen opzoeken.

 

Met sportieve groet,

Hans van der Klaauw

Voorzitter

 

Meer weten over Corona en reisadviezen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland

 

https://www.anwb.nl/vakantie/coronavirus

 

 

 

 

7 juni 2020

Reisbegeleiders gezocht

Wat is er mooier dan reisbegeleider zijn bij de Rijnlandse skiverenging? Daar krijg je veel voldoening uit. Toch hebben we er momenteel niet genoeg na het vertrek van Gerhard en Tony vorig jaar. Lijkt het je wat om het eens te proberen? Komend seizoen hebben we nog een tweede reisbegeleider nodig voor de reizen naar Kirchberg en Morzine. Wat let je. Praat er eens over met Brigitte Reiss, ons bestuurslid reizen en recent zelf ook begonnen als reisbegeleider (zie foto hiernaast of hierboven, afhankelijk van het apparaat waarop je dit leest). Je hoeft echt niet meteen alles te kunnen en te doen. Je mag best eerst eens wat afkijken van een ervaren reisbegeleider met wie je de eerste reis als reisbegeleider doet. Je zult zien dat het allemaal geen hogere wiskunde is. Wel gaan we ervan uit dat je verantwoordelijkheid durft te dragen en dat je de taak serieus neemt. Maar daarnaast is er gelegenheid genoeg om er ook veel plezier aan te beleven. Kortom, twijfel je en wil je eerst meer weten? Bel Brigitte of een andere reisbegeleider (zie Over ons).

7 juni 2020

Skifittraining draait weer

De skifittraining op zondagmorgen op het strand is recent weer gestart, zij het met inachtneming van afstand van elkaar. Dat is gezellig gezond blijven en fit voor het volgende winterseizoen. Kijk eens op de pagina Trainen voor meer informatie. Omdat het seizoen al op zijn einde loopt hoeft je uiteraard niet meer voor de volle periode te betalen. Ook hiervoor kunt je Brigitte Reiss benaderen. Zie Over ons voor haar contactmogelijkheden.

25 mei 2020

Corona en de gevolgen voor ons

Beste mensen, we hopen dat het goed gaat met iedereen en dat degene die ziek is geweest, weer volledig is hersteld. Graag informeren we je over de plannen voor het skiseizoen 2020 – 2021, want we kunnen ons voorstellen dat je met vragen zit nu we met een nieuwe werkelijkheid te maken hebben. In dit actualiteitenbericht proberen we meer duidelijkheid te geven.

Helaas hebben de Coronamaatregelen en onzekerheden die daarmee gepaard gaan ons tot een aantal besluiten gebracht:

1. De Algemene Ledenvergadering wordt niet in mei gehouden maar – als het kan – gelijktijdig met de opening van het nieuwe seizoen op 6 september. Als dat door kan gaan, dan gebeurt dat in de Eendenkooi in Zoeterwoude. Houdt de nieuwsbrieven en website in de gaten daarvoor.

2. Het reisprogramma zal onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen bekend worden gemaakt. Dat kan inhouden dat een reis niet door gaat of dat een reis met minder deelnemers wel door gaat maar dat daar dan een hogere prijs voor moet worden gerekend.

3. Er wordt dit jaar geen boekje met reisprogramma gemaakt. Het boekje kost veel geld en kan na gereedkomen alweer door de coronaontwikkelingen zijn achterhaald. We gaan alles communiceren via de website en jullie over actualiteiten op de website via de nieuwsbrief informeren. De website zal daardoor ook een dynamischer karakter krijgen en vaker op onderdelen worden vernieuwd. Wie echt geen computer, tablet of smartphone heeft, kan het bestuur vragen om een papieren versie van het nieuws. Bel daarvoor de secretaris, René Claringbould, tel. 06-48621168.

4. Hans van der Klaauw, onze voorzitter, blijft in ieder geval aan tot de Algemene ledenvergadering, ook al wordt die nu dus later gehouden dan het plan was.

Blijf gezond allemaal en we zien jullie graag 6 september bij de Algemene ledenvergadering. Vriendelijke groet, het bestuur.

25 mei 2020

Het voorlopig reisprogramma

Het voorlopg reisprogramma ziet er als volgt uit:

  1. St Christina.  8 januari tot  zo 17 januari
  2. Kirchberg 12 jan tot 17 januari
  3. Morzine 15 januari tot 24 januari
  4. Andorra 6 februari tot 14 februari
  5. Canazei 19 februari tot 28 februari
  6. Wagrain 5 maart tot  zondag 14 maart
  7. Trentino 13 maart tot 20 maart.

EXTRA REIS:

8. Lapland  19 februari tot 28 februari (of 26 februari tot 7 maart). Ski en winterbeleving.

25 mei 2020

De fotowedstrijd

De fotowedstrijd is helaas geen succes geworden. Er zijn zes inzendingen van foto’s gedaan. Echter, geen van de gezonden foto’s voldoet aan de technische specificaties voor gebruik op de website en het boekje voor het reisprogramma. Er kan dus geen winnaar worden aangewezen. Er zat wel een hele mooie bij (vind ik persoonlijk), een foto van Bas van Dijk. Zie zijn foto hiernaast van het “witte kerkje” in de Dolomieten. Altijd een mooie tocht en in tijd een uitdaging om daar naar toe te gaan vanuit St. Christina. Helaas is de resolutie van deze foto – net als die van de andere foto’s – te laag voor professioneel gebruik. Jammer Bas, toch bedankt voor het opsturen. Arnold