Nieuwsbrieven

De laatste nieuwsbrief staat hier.

Voor oudere nieuwsbrieven  staat onderaan deze bladzijde een link.

Dit is de 9e nieuwsbrief van de Rijnlandse Skivereniging van het seizoen 2018-2019.

 

Deze nieuwsbrief gaat over:

– De Algemene ledenvergadering 2019

– Vacature penningmeester

– De digitale enquête

                                                                                                                                                                                                                                                

De Algemene ledenvergadering 2019

De Algemene ledenvergadering 2019 is op woensdag 22 mei en weer in restaurant De Dijk, Ommedijk 120 te Leiderdorp

Voor deze doordeweekse dag is gekozen omdat er verleden jaar wat teleurstellende reacties zijn geweest op de keuze voor een zaterdagavond. Veel mensen konden toen niet in verband met weekendactiviteiten.

De uitnodiging voor deze ALV (met een duur woord Convocatie) vind je hieronder direct na deze aankondiging en toelichting.

Het programma voor deze ALV is als volgt:

– 17.30 uur Borrel met een hapje
– 18.30 uur Vergadering
– 19.30 uur Diner

Voor het diner kan een keus worden gemaakt uit vlees of vis.
Het vleesmenu is kalfsoester met pepersaus en het vismenu is zalmfilet met bieslooksaus. Uiteraard kan er ook worden gekozen voor een vegetarisch, een glutenvrij en een lactosevrij menu.

Graag vernemen wij via inloggen op de website en keuze voor de knop Evenementinschrijving uiterlijk 10 mei het volgende:

1. Kom je naar de ALV en neem je een eventuele partner, gezinslid of iemand anders mee? Een partner en gezinslid kunnen gratis mee. Voor andere gasten wordt van een bijdrage in de kosten gevraagd van € 35.
2. Welke menukeus maak je, vlees of vis, en welk menu kiest je eventueel mee gebrachte gezinslid of gast?

De aanmelding is voor deelname aan de ALV, ervan uitgaande dat je dan ook mee eet. Of je iemand anders meeneemt en de keuze(s) uit het menu kun je in het veld Opmerkingen lid melden. Maar, aan de ALV kunnen alleen leden en gezinsleden deelnemen. Andere gasten kunnen desgewenst gebruik maken van één van de andere ruimten en daar iets drinken.

Wij zien je graag op de ALV. Daar wordt door de leden op hoofdlijn de koers voor de vereniging bepaald.

C O N V O C A T I E   A L G E M E N E   L E D E N  V E R G A D E R I N G 
             
                     R I J N L A N D S E   S K I   V E R E N I G I N G

Hierbij nodigt het bestuur alle leden van de Rijnlandse Ski Vereniging uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden vergadering .

Deze vergadering vindt plaats op woensdag 22 mei as.

In restaurant “De Dijk”  Ommedijk 120 te Leiderdorp

Aanvang van de vergadering: 18:30 uur, na de borrel die om 17.30 uur begint

U wordt verzocht bij binnenkomst de presentielijst te tekenen

De concept-agenda voor deze vergadering en het concept-verslag van de ALV van  26 mei 2018 vind je onder de knop “documenten voor leden” die je na inloggen als lid, links in het scherm kunt aanklikken. En binnenkort vind je daar ook:

– het Financieel jaarverslag 2018-2019
– de Jaarrekening 2018-2019
– de Concept begroting 2019-2020
– de Staat van baten en lasten 2018 – 2019
– de Enquêtes 2018-2019

Namens het bestuur

Hans van der Klaauw, voorzitter

                                                                                                                                                                                                                                                   

Vacature penningmeester

Volgens het rooster van aftreden eindigt de 3-jaarsperiode van Elly als penningmeester. Zij heeft aangekondigd de periode niet meer te willen verlengen. Het bestuur heeft dit in de laatste bestuursvergadering met spijt vernomen. We betreuren haar besluit maar respecteren dat uiteraard ook. Vanzelfsprekend staan we hier op de ALV nog bij stil. Dit betekent ook dat er in het bestuur een vacature voor de penningmeester ontstaat. Bij deze roepen wij potentiele kandidaten voor de functie op.

                                                                                                                                                                                                                                                   

De digitale enquête

Het afgelopen seizoen hebben we een proef gedaan met de digitale enquete.
In het bestuur is de digitale enquete geëvalueerd en de ervaringen zijn positief.
We hebben ongeveer 60% van de enquêtes ingevuld retour gekregen en de verkregen input zal worden gebruikt om de reizen voor komend seizoen, waar nodig, aan te passen.

Komend seizoen zullen we dus doorgaan met de digitale enquête. Misschien zullen de vragen er beetje anders uitzien. Daar wordt op een later moment opnieuw naar gekeken.

We willen iedereen er op attenderen dat het enquête formulier geen klachtenformulier is. Heb je een klacht, bespreek deze dan graag meteen met de reisbegeleiders. Wanneer dit uw klacht niet wegneemt, dan kunt je je klacht schriftelijk indienen.
We willen je bedanken voor het invullen van de enquête. Dit maakt het mogelijk om onze reizen te optimaliseren.

                                                                                                                                                                                                                                                              

Privacyverklaring

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. In de Privacyverklaring geven we transparante informatie over hoe wij hier mee omgaan. Lees de gehele RSV-privacyverklaring op onze website: www.rijnlandseskivereniging.nl/privacyverklaring.

Like
Tweet
Stuur door

Copyright © Rijnlandse Skivereniging, All rights reserved.

 

Ons mailadres is:

redactie@rskiver.nl

Wil je de wijze waarop je deze mail ontvangt wijzigen?

Klik dan aanpassen preferentie of uitschrijven voor de RSV-nieuwsbrief

Vorige nieuwsbrieven van dit seizoen vind je hier: