Algemene ledenvergadering 2021

18 september 2021

Algemene ledenvergadering 2021

Beste mensen,

Na een goed bezochte Kickoff van het nieuwe seizoen hebben we er alle vertrouwen in dat jullie ook belangstelling hebben voor deelname aan de komende Algemene ledenvergadering (ALV). Die ALV vindt plaats op woensdag 29 september aanstaande en opnieuw in de Eendenkooi, Kooikersplein 1 te Zoeterwoude. We sytarten om 20.00 uur.

Voor de meesten onder ons is de Eendenkooi inmiddels een bekend adres.  En opnieuw houden we die ALV in coronatijd. Dat wil zeggen, dat we ook regels moeten naleven. We mogen nu meer leden ontvangen dan vorig jaar. Inclusief het bestuur zijn er 100 mensen welkom. Maar er gelden net weer nieuwe regels. De Eendenkooi mag jullie toelaten indien je met de QR-code kunt laten zien dat je pas bent gevaccineerd of recent negatief bent getest of nog niet zo lang geleden van corona bent hersteld.

Uiteraard is er na afloop weer gelegenheid om onder het genot van een drankje weer eens met elkaar van gedachten te wisselen. Daaraan voorafgaand, maar na de ledenvergadering, houden we een themabespreking. Zie voor het programma voor de avond de uitnodiging die met een duur woord concocatie heet. Je vindt die hierna, evenals alle daarbij horende bijlagen.

Convocatie ALV 2021 2

Concept agenda ALV woensdag 29 september 2021

Verslag ALV Rijnlandse Ski Vereniging 2020

Resultaten 2020 – 2021 en begroting 2021 – 2022

Concept-Huishoudelijk reglement van de Rijnlandse Ski Vereniging 2021

Iedereen is welkom. Wij zien daartoe graag je aanmelding tegemoet bij de secretaris met gebruikmaking van het volgende adres:

secretaris@rskiver.nl

Tot 29 september om 20.00 uur in de Eendenkooi. Het wordt vast wel weer een serieuze vergadering. Maar we zullen zeker ook wel weer heel wat te lachen hebben. Vooral nu we over een maand vier weer naar de sneeuw gaan zal het aan de stemming niet liggen als dat niet het geval is.