Coronaregels- en beleid

Coronaregels- en beleid d.d. september 2021

Sinds maart 2020 hebben we te maken met beleid, regels en maatregelen om corona te bestrijden. Dat heeft ons ook genoodzaakt om ons te beraden op ons beleid, regels en maatregelen. Wat gaan wij als vereniging ermee doen? Ons meest ingrijpende besluit hebben wij vorig jaar in overleg met de reisbegeleiders en vervolgens met de Algemene ledenvergadering genomen. Geen nieuwe reizen voor het seizoen 2020 – 2021. Een zeer ingrijpend besluit, maar het kon niet anders. Inmiddels hebben we besloten om in het seizoen 2021 – 2022 wel weer reizen te organiseren. Dit in lijn met het landelijke beleid om maatregelen te versoepelen en reizen naar het buitenland, onder voorwaarden, mogelijk te maken. Echter, we zijn nog wel gebonden aan maatregelen van het Rijk en zelf willen we ook ook dat onze leden en reizigers zo veel mogelijk worden beschermd. In het navolgende leggen we dit zo goed mogelijk uit. Ook zullen wij ons beleid en onze maatregelen zo actueel mogelijk houden. Kijk dus af en toe op deze pagina hoe ons beleid er nu uitziet want  in afwachting van onze reizen kunnen het beleid, de adviezen en de maatregelen ook weer veranderen.  

Ons beleid, onze maatregelen en onze adviezen

Met het oog op bescherming van onze leden enerzijds en het wel zo veel mogelijk laten doorgaan van evenementen en reizen anderzijds hebben wij ook ons beleid coronabeleid geformuleerd. Dit wordt bepaald door de volgende uitgangspunten en regels:

1. Wij volgen het landelijke beleid, de landelijke regels en de adviezen van het RIVM.

2. Wij volgen ook het landelijke en sectorale beleid, de regels en de adviezen die ter plaatse van bestemming gelden volgens de daarvoor verantwoordelijke overheid.  

3. De Rijnlandse skivereniging (RSV) kan geen verantwoordelijkheid dragen voor annulering van een reis in verband met corona. Indien een al geboekte reis door verandering van coronamaatregelen helemaal niet door gaat, kan de reissom of een deel daarvan alleen door de RSV aan je worden terugbetaald indien en voor zover de RSV zelf geen kosten maakt voor het vervoer of het hotel. Voor een eventueel niet meer te restitueren deel van je kosten ben je dan aangewezen op je annuleringsverzekering.

4. Wij adviseren potentiële reizigers om zich zo goed mogelijk te verzekeren tegen kosten voor annulering en tegen ziektekosten in het buitenland. Of een verzekeringsmaatschappij corona daar onder meeverzekert als reden voor annulering is sterk afhankelijk van de verzekering. Veel verzekeringen sluiten dit risico uit. Check dat dus s.v.p. voordat je boekt.

Wat betekent dit nu concreet voor onze leden en reizigers?

Voor de reizen?

Het is natuurlijk hardstikke fijn dat we weer gaan. Echter, we hebben nu nog wel met coronamaatregelen van doen. Hopelijk is dat niet meer het geval als we op reis gaan maar helemaal zeker is dat niet. Wij volgen de voorgeschreven en geadviseerde coronamaatregelen. Ook volgen we het sectorale beleid. Nu zijn mondkapjes in de bus nog verplicht. En er kunnen op de plaats van bestemming ook nog maatregelen gelden.  Dat is een risico dat je loopt als je inschrijft. Momenteel verlangen reisorganisaties vaccinatie als voorwaarde voor deelname. Wij volgen dit beleid. Dat wil dus zeggen dat wij ervan uitgaan dat je bent gevaccineerd als je inschrijft of dat je dat alsnog doet voordat de reis begint. Als dit beleid naar verwachting nog geldt op de datum van vertrek, dan vragen we je kort daarvoor, bijvoorbeeld op het  moment van de preünie, of je de vaccinnatie kunt aantonen. Je kunt dan dus niet mee (met de bus of het vliegtuig) als je dat dan niet kunt aantonen. En in theorie zou het ook kunnen zijn dat er tijdens een verblijf op de plaats van bestemming nieuwe regels ingaan. Ook zou het kunnen gebeuren dat je tijdens de reis besmet raakt en ter plaatse of bij terugkeer in quarantaine moet. Dat is dan een risico dat je zelf draagt. De vereniging kan deze risico’s niet dragen. Wij raden je aan je daarvoor, voor zover en zo goed mogelijk, te verzekeren.

Voor evenementen en skifit?

Ook voor evenementen heeft dit consequenties. Bijeenkomsten, zoals de Algemene ledenvergadering, de kick-off en de nieuwjaarsbijeenkomst en de skifittraining kunnen momenteel weer plaatsvinden met inachtneming van de regels voor een maximumaantal dat afhankelijk is van de grootte van de zaal. En in geval van een horecagelegenheid is sinds 25 september het tonen van het coronatoegangsbewijs met identiteitsbewijs nodig. 

Kijk regelmatig op onze site en zeker voordat je deel wilt nemen aan een event, of dat kan.

Actualisering van ons beleid

Wij actualiseren dit beleid telkens als dit op grond van aanpassing van het rijksbeleid nodig is. De laatste datum van actualisering van (de tekst van) ons beleid staat hier onder.

Toch nog vragen? 

Als er ondanks voorgaande informatie nog vragen zijn, schroom dan niet om die ons te stellen. Dat kan dan het beste via email aan de secretaris. Zijn emailadres is secretaris@rskiver.nl.

3 oktober 2021