Coronaregels- en beleid

 

Coronaregels- en beleid d.d. eind juni 2022

Sinds maart 2020 hebben we te maken met beleid, regels en maatregelen om corona te bestrijden. Dat heeft ons ook genoodzaakt om ons te beraden op ons beleid, regels en maatregelen. Wat gaan wij als vereniging ermee doen? Ons meest ingrijpende besluit hebben wij vorig jaar in overleg met de reisbegeleiders en vervolgens met de Algemene ledenvergadering genomen.  Geen reizen voor het seizoen 2020 – 2021. Een zeer ingrijpend besluit, maar het kon niet anders. En nadat we hebben besloten om in het seizoen 2021 – 2022 wel weer reizen te organiseren hebben we helaas ook opnieuw moeten besluiten om die van begin 2022 te laten vervallen. Dit doen we zo veel mogelijk in lijn met het landelijke beleid maar ook om onze leden en reizigers zo veel mogelijk te beschermen en de risico’s voor de vereniging te beperken. In het navolgende leggen we dit zo goed mogelijk uit. Ook zullen wij ons beleid en onze maatregelen zo actueel mogelijk houden. Kijk dus af en toe op deze pagina hoe ons beleid er nu uitziet want  in afwachting van onze reizen kunnen het beleid, de adviezen en de maatregelen ook weer veranderen.  

Ons beleid, onze maatregelen en onze adviezen

Met het oog op bescherming van onze leden enerzijds en het wel zo veel mogelijk laten doorgaan van evenementen en reizen anderzijds hebben wij ook ons coronabeleid geformuleerd. Dit wordt bepaald door de volgende uitgangspunten en regels:

1. Wij volgen het landelijke beleid, de landelijke regels en de adviezen van het RIVM.

2. Wij volgen ook het landelijke en sectorale beleid, de regels en de adviezen die ter plaatse van bestemming gelden volgens de daarvoor verantwoordelijke overheid.  

3. De Rijnlandse skivereniging (RSV) kan geen verantwoordelijkheid dragen voor annulering van een reis in verband met corona. Indien een al geboekte reis door verandering van coronamaatregelen helemaal niet door gaat, kan de reissom of een deel daarvan alleen door de RSV aan je worden terugbetaald indien en voor zover de RSV zelf geen kosten maakt voor het vervoer of het hotel. Voor een eventueel niet meer te restitueren deel van je kosten ben je dan aangewezen op je annuleringsverzekering.

4. Wij adviseren potentiële reizigers om zich zo goed mogelijk te verzekeren tegen kosten voor annulering en tegen ziektekosten in het buitenland. Of een verzekeringsmaatschappij corona daar onder meeverzekert als reden voor annulering is sterk afhankelijk van de verzekering. Veel verzekeringen sluiten dit risico uit. Check dat dus s.v.p. voordat je boekt.

Wat betekent dit nu concreet voor onze leden en reizigers?

Voor de reizen?

Momenteel gelden er geen restricties meer. Hopelijk blijft dat zo maar zeker is dat niet. Tot dusverre gingen we er in 2022 vanuit, dat je bent gevaccineerd als je inschrijft of dat je dat alsnog doet voordat de reis begint. Als dit beleid naar verwachting nog geldt op de datum van vertrek, dan vragen we je kort daarvoor, bijvoorbeeld op het  moment van de preünie, of je de vaccinnatie kunt aantonen. Je kunt dan dus niet mee (met de bus of het vliegtuig) als je dat dan niet kunt aantonen. En in theorie zou het ook kunnen zijn dat er tijdens een verblijf op de plaats van bestemming nieuwe regels ingaan. Ook zou het kunnen gebeuren dat je tijdens de reis besmet raakt en ter plaatse of bij terugkeer in quarantaine moet. Dat laatste kan ook het geval zijn voor de hele groep als er één of meer deelnemers besmet zijn. Dat is dan een risico dat je zelf draagt. De vereniging kan deze risico’s niet dragen. Als de kans op zo’n situatie relatief groot is geworden, dan gelasten we de reis af als dat nog kan. Inmiddels is dat nu ook een aantal keren gebeurd. Ook raden wij je aan je daarvoor, voor zover en zo goed mogelijk, te verzekeren en als dat niet kan, om je daarvan bewust te zijn voordat je boekt.

Voor evenementen en sneeuwfit?

Ook voor evenementen zijn de maatregelen opgeheven. Bijeenkomsten, zoals de Algemene ledenvergadering, de kick-off en de nieuwjaarsbijeenkomst en de sneeuwfittraining kunnen momenteel weer plaatsvinden. Zodra dit, met inachtneming van de regels, weer anders wordt, laten we jullie dat weten. 

Kijk regelmatig op onze site en zeker voordat je deel wilt nemen aan een evenement, of dat kan.

Actualisering van ons beleid

Wij actualiseren dit beleid telkens als dit op grond van aanpassing van het rijksbeleid nodig is. De laatste datum van actualisering van (de tekst van) ons beleid staat hier onder.

Toch nog vragen? 

Als er ondanks voorgaande informatie nog vragen zijn, schroom dan niet om die ons te stellen. Dat kan dan het beste via email aan de secretaris. Zijn emailadres is secretaris@rskiver.nl en zijn telefoonnummer is 06 22199953.

25 juni  2022