Nieuws

augustus 2022

 Deze nieuwsbrief gaat over:

– Reizenprogramma 2022 – 2023


– Wijziging Kick off- en inschrijfdata
en inschrijving op reizen


– Secretarisvacature


– Reisbegeleiders gezocht


– Verslag Algemene ledenvergadering

* * * * *

Reizenprogramma 2022 – 2023

In de vorige nieuwsbrief is een voorlopig programma gepresenteerd. Ten opzichte van dat voorlopige programma hebben we een wijziging aangebracht.

Het ziet er nu zo uit:

1. St. Cristina                                 6 t/m 15 januari

2. Kirchberg                                  13 t/m 18 januari

3. Morzine                                      13 t/m 21 januari

4. Andorra                                      4 t/m 11 februari

5. Canazei                                      24 februari t/m 5 maart

6. Verrassingsreis                        3 t/m 12 maart

7. Madonna di Campiglio         18 t/m 26 maart

Het belangrijkste verschil met het voorlopige programma is de Verrassingsreis in plaats van de bestemming Wagrain. Het hotel Schattauer is in andere handen gekomen. Met de nieuwe eigenaren kon geen overeenstemming worden bereikt. Ze willen geen grote groepen ontvangen. Daarbij komt dat we toch minstens één nieuwe reis willen aanbieden. En dat doen we nu dus met de Verrassingsreis. We streven ernaar om er een echt luxe reis van maken, dus met veel comfort en extra’s ten opzichte van de andere reizen. Het wordt een comfortabel hotel aan de piste in een uitstekend skigebied. Daar wordt nu aan gewerkt. Nadere informatie zal worden gegeven zodra het rond is en dan kunnen de mensen zich inschrijven.  

Een ander verschil is dat de reis naar Morinze met één dag is ingekort. Het hotel wil ons niet tot en met zaterdagochtend faciliteren maar tot en met het vrijdagochtendontbijt. We skiën dan dus zeven dagen in plaats van acht. En de reis is ook één week eerder dan vermeld in de eerder vandaag verzonden eerste nieuwsbrief van dit seizoen, dus niet 20 t/m 29 januari, maar 13 t/m 21 januari. Die eerdere nieuwsbrief 1 van dit seizoen vervalt dus met deze nieuwe versie.  

Overigens denken we dat de prijzen ten opzichte van vorig jaar best wel hoger zullen zijn door de inflatie en de hogere brandstofprijzen. We zullen het spoedig weten en de reissommen dan op de nieuwe reispagina’s op de website publiceren.

* * * * *

Wijziging kick off- en inschrijfdata en inschrijving op reizen

We hebben de data voor de kick off en de inschrijving gewijzigd. Dat was noodzakelijk omdat het verkrijgen van alle benodigde overeenstemmingen en informatie voor de reizen niet allemaal op tijd kunnen worden verkregen om de oorspronkelijke planning te halen. De data zijn nu als volgt:

– Kick off                                   18 september 2022 15.00 uur tot circa 17.00 uur

                                                     Skiceentrum Sassenheim Wasbeekerlaan 24C te Sassenheim 

– Inschrijving                           19 september 18.00 uur

Afgelopen seizoen is gelukkig een groot aantal reizen doorgegaan. Tijdens de lockdown in Nederland is een aantal reizen niet door geegaan. De risico’s waren voor de deelnemers en voor de vereniging te groot.

Op de Algemene ledenvergadering (ALV) op 8 juni jongstleden is de vraag gesteld of degene, van wie de reis niet is doorgegaan nu voorrang krijgen bij het boeken als dezelfde reis wordt aangeboden. Op de ALV is daar niet meteen een antwoord op gegeven omdat gevoelsmatig de vraag niet onredelijk klinkt. Maar aangegeven is, dat daar in een nieuwsbrief nader op terug wordt gekomen.

Het bestuur is unaniem van mening toch geen uitzonderingspositie te kunnen geven voor de leden van wie de reis door de vereniging wegens Corona moest worden afgeblazen. De belangrijkste reden tot dit besluit is dat bij een nieuw seizoen alle leden weer gelijke kansen moeten krijgen om de uitgekozen reis te boeken.

* * * * *

Secretarisvacature

We prijzen ons gelukkig met de komst van de nieuwe secretaris Ron van den Bos. Inmiddels is hij benoemd in de Algemene ledenvergadering van begin juni en Ron is al begonnen.

Ron

En René Claringbould is officeel dus geen secretaris meer maar hij staat Ron en ons nog steeds bij voor de overdracht. Wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor en nemen later gepast nog afscheid van hem.

* * * * *

Reisbegeleiders gezocht

Het aantal reisbegeleiders neemt de laatste tijd af. Daar zijn allerlei redenen voor maar de belangrijkste is wel het toenemen van de leeftijd. We zouden graag zien dat er relatief jonge mensen zich aanmelden als kandidaat-reisbegeleider. Indien je daar vragen over hebt of je meteen wilt aanmelden, kun je contact opnemen met Susan van Trierum, bestuurslid Reizen (werkgroepreizen@rskiver.nl of tel. 06 18409059).

* * * * *

Verslag Algemene ledenvergadering

Op 8 juni heeft in de Eendenkooi in Zoeterwoude de Algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Het was een constructieve avond met veel informatie, zowel over onze reizen als ook over de financiën. En de nieuwe secretaris is benoemd, zie eerder. Aan het eind kon onder het genot van een drankje en een hapje nog gezellig met elkaar worden gepraat. De leden die alvast een concept-verslag willen kunnen dat alvast bij de secretaris opvragen (secretaris@rskiver.nl).