Nieuws

10 december 2021

Afgelaste reizen

Afgelaste reizen in verband met corona

Beste wintersportvrienden,

Er zijn ons de laatste tijd door ongeruste leden vragen gesteld over de reizen nu corona weer met een nieuwe variant zo toeslaat. Belangrijke vragen waren of de reizen wel door kunnen gaan of dat ze niet beter kunnen worden afgelast, gezien de risico’s.
We hebben daar met elkaar in het bestuur, met de desbetreffende reisbegeleiders, de vervoerscoördinator, de reisadministrateur 
en met sommige leden behoorlijk over van gedachten gewisseld. Er is zo’n behoefte aan de reizen en er is door de vrijwilligers al zo veel energie in gestoken dat het ons veel moeite heeft gekost om een rationele beslissing te nemen. 

Met veel liefde is dit jaar door onze vrijwilligers gewerkt aan het mogelijk maken van de reizen voor dit seizoen.  Er zijn veel uren in gaan zitten voor de reisbegeleiders, de reizenadministratie, de PR coördinator (blad en website), de vervoerscoördinator, de ICT coördinator en onze ledenadministrateur om de reizen mogelijk te maken en weer aan te kunnen bieden. Als bestuur zien we na een jaar Corona dan ook weer uit naar de reizen in 2022.

Het besluit

Helaas hebben we voor de reizen in januari, St. Christina, Morzine en Kirchberg, op 6 december alsnog moeten besluiten om deze reizen te annuleren. Dat was voor ons als bestuur en de geraadpleegde reisbegeleiders en andere vrijwilligers bepaald geen vrolijk moment. De volgende overwegingen staan daarbij centraal:

  • Geldende beperkingen op moment van de beslissing
  • Uw veiligheid
  • Ontwikkelingen van het Corona virus de afgelopen weken
  • Beheersbaarheid voor de reisbegeleiders
  • Het voortbestaan van onze vereniging
  • Verzekerbaarheid
  • Financiële consequenties
  • Het is onduidelijk wat de regels zullen zijn in januari

Het is ook niet zeker dat alle reisdeelnemers tijdig hun boosterprik krijgen terwijl dat in sommige gebieden een vereiste is. Voor aanvang van de busreis zouden we alle deelnemers kunnen vragen vooraf een PCR test af te nemen om de veiligheid voor de overige deelnemers te vergroten. Dit betekent echter niet dat je gedurende de busreis geen klachten kunt krijgen en je alsnog de overige deelnemers kan besmetten. Als één deelnemer corona krijgt tijdens de reis of gedurende het verblijf dan moeten we als groep in quarantaine. Jouw veiligheid vinden we dan ook belangrijk en dat is in een bus niet te garanderen.

Quarantaine betekent dat je in het hotel moet verblijven tot je negatief getest bent. Dit kan tot 21 dagen duren. Hierbij zijn wij als vereniging verantwoordelijk voor de extra overnachtingen, de maaltijden en de repatriëring. Dit risico is te hoog om het voortbestaan van de vereniging te kunnen garanderen. Corona is als aanbieder van deze reizen niet te verzekeren. 

Wat betekent dit voor jou:

Elke deelnemer die op een afgelaste reis heeft ingeschreven heeft hier inmiddels een brief over gekregen. Wie de reis geheel of gedeeltelijk al heeft betaald, zal die bedragen terug krijgen. Voor de gemaakte algemene kosten door de vereniging vragen we je een vrijwillige bijdrage aan de vereniging te doen. Per deelnemer die heeft ingeschreven is dat ongeveer € 20. We stellen het zeer op prijs als je dat doet. Je kunt het bedrag storten op rekening nummer NL41 INGB 0004252150 van de Rijnlandse ski vereniging.

Overige reizen:

Wij houden de mogelijkheid open voor de reizen van eind februari en maart. Misschien gaan die reizen nog wel door.  We houden de ontwikkelingen in de diverse landen in de gaten. We hopen uiteraard vurig dat we deze reizen nog wel kunnen laten doorgaan. Misschien is dit ook een alternatief voor de mensen van wie hun reis in januari nu niet door gaat. Er zijn nog plaatsen vrij. Zie daarvoor de inschrijvingen op de website of neem contact op met de desebetreffende reisbegeleiders. We zullen er alles aan doen wat wij kunnen om te voorkomen dat je kosten maakt als we die reizen toch ook nog moeten afzeggen.

Volgend jaar

We gaan ervanuit dat we volgend seizoen de reizen afgelaste weer kunnen aanbieden en we hopen dat we dan allemaal tijdig een eventueel noodzakelijke zo veelste boosterprik hebben gehad en corona ons leven niet meer zo beheerst.

We wensen iedereen alvast fijne feestdagen. Wij zullen ons herpakken en er mooie dagen van maken.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur

 

———–