Nieuws

20 december 2021

Geen nieuwjaarsbijeenkomst

Vrijwillige bijdrage

Andere tijden van 15 december

Geen nieuwjaarsbijeenkomst

Beste wintersportvrienden,

Met de vorige nieuwsbrief hebben we jullie laten weten dat de voor januari geplande reizen helaas niet door kunnen gaan. Het zal jullie dan ook niet verbazen dat we in januari ook geen nieuwsjaarsbijeenkomst kunnen houden. De corona-omstandigheden laten dat nu ook niet toe. Wij beraden ons nu of en hoe we dit later nog gaan inhalen. We zitten ook nog in een jubileumseizoen, ons 55-jarig bestaan, waaraan we ook nog aandacht zouden schenken met een of andere vorm van een evenement en samenzijn.  Daar komen we dus zeker nog op terug maar op het moment is daar ook nog niet duidelijk van hoe we dat kunnen gaan doen en wanneer.

Vrijwillige bijdrage

Door meerdere mensen zijn vragen gesteld over de vrijwillige bijdrage in de gemaakte algemene kosten. Sommigen leden denken dat we nog helemaal geen kosten hadden gemaakt. Echter, afgezien van het feit dat we al hele grote uitgaven hadden gedaan maar gelukkig ook veel hebben teruggekregen, hebben we onder anderen wel algemene kosten gemaakt zoals voor de Kickoff in september, incassokosten, verzekering voor de reizen, het webportaal en het boekje voor het reizenprogramma, in totaal ruim € 5.000. Normaal gesproken worden die kosten gedekt door een opslag daarvoor in de reissom. Maar omdat iedereen inmiddels de volledige reissom (inclusief  aanbetaling) terug heeft gekregen zijn die net genoemde algemene kosten nu dus niet gedekt. We hebben dat ook niet ongevraagd op de teruggaaf van de reissom willen inhouden, onder anderen om discussie daar over te voorkomen. Daarom hebben we de deelnemers aan de afgelaste reizen gevraagd om een vrijwillige bijdrage van € 20 te storten op rekening nummer NL41 INGB 0004252150 van de Rijnlandse ski vereniging. Iets meer mag natuurlijk ook want we zullen niet alle kosten gedekt krijgen. Als jij je reissom en aanbetaling inmiddels terug hebt gekregen en die snelle actie van het bestuur waardeert, dan hopen we dat je begrijpt dat die algemene kosten nu niet zijn gedekt en dat je de vereniging wilt steunen met zo’n vrijwillige bijdrage. Wij zeggen je daarvoor alvast hartelijk dank.

We wensen iedereen alvast fijne feestdagen.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur

Andere tijden van 15 december

Beste mensen,

Het geluk lijkt even niet met ons te zijn. We hebben op 15 december met veel verwachting over beelden van onze leden naar de tv-uitzending Andere tijden gekeken. Er zou een historie van het skiën worden getoond met veel bijdragen van onze vereniging, met name van Femmy en Tony. Maar helaas, het was wel een historie maar niet van het skién maar van ons skiënde Koningshuis. Op zich een leuke documentaire van hun historie in de mooie wintersportplaats Lech. Maar waarom dan zo veel energie is gestoken en gevraagd in onze vereniging en leden is ons een raadsel. Daar moet toch veel geld mee gemoeid zijn geweest. Onbegrijpelijk hoe zo’n omroepvereniging dan met je om kan gaan. Eerst is met veel enthousiasme onze medewerking gevraagd. Vervolgens zijn er veel en urenlange opnames gemaakt van Femmmy en Tony en oud skimateriaal. En dan ineens gooit men het roer totaal om en wordt het een heel andere documentaire. Afijn, we zijn allemaal weer een levensles rijker. Het zijn andere tijden zullen we maar zeggen. In ieder geval was het wel een manier om de leden weer eens aandacht te geven met een leuk vooruitzicht, ook al was het resultaat totaal iets anders dan de  verwachting. En Femmy en Tony verdienen een dikke pluim voor hun grote inzet voor de uitzending. Zij hebben echt hun best gedaan om het skiën en onze vereniging onder de aandacht te brengen in de uitzending.