Nieuws

5 oktober 2021

Algemene ledenvergadering 2021

Algemene ledenvergadering

Beste skivrienden en vriendinnen,

Het was niet erg druk maar wel gezellig. Er zijn heel wat vragen gesteld en beantwoord. Ook zijn er mensen benoemd en vertrokken. Zoals door Hans voorgenomen, is hij na de verlenging met een jaar, nu toch met het voorzitterschap gestopt. We zullen hem gaan missen. Na een woord van dank kreeg Hans nog een warm applaus voor al zijn inspanningen de afgelopen vier jaar. Hij zorgt nog wel voor een goede overdracht van de ICT met het bureau Studio Projectie en enkele bestuursleden.

Conform verwachting is Brigitte Reis benoemd tot voorzitter.

En zij wordt in haar functie als bestuurslid Reizen opgevolgd door Susan van Trierum.

Dit betekent dat we nu twee vrouwen in het bestuur hebben, naast de drie nog aanwezige mannen.

Ook is afscheid genomen van Bram Verweij. Bram is 15 jaar reisbegeleider geweest. Een leuke toespraak werd voor hem gehouden door Jaap Rietdijk en Bram ging daar na afloop van Jaap ook leuk op in.

En na het vergaderdeel was het weer gezellig als vanouds met elkaar napraten onder het genot van een hapje en een drankje. Het werd laat.

———–