Nieuws

     Het bestuur is op zoek naar een bestuurslid Reizen

16 februari 2021

Beste skivrienden en vriendinnen,

Eerder hebben we jullie geïnformeerd over het vertrek van Hans als voorzitter. Omdat we geen nieuwe voorzitter konden vinden heeft Hans zijn voorgenomen vertrek, tot genoegen van de rest van het bestuur, al een jaar uitgesteld. Nu Brigitte bereid is het voorzitterschap op zich te nemen ontstaat er een vacature voor haar functie, die van bestuurslid Reizen. 

Het bestuurslid Reizen verzorgt met de reisbegeleiders het reisprogramma van de vereniging en is daarmee verantwoordelijk wat wij onze leden willen bieden, zo veel mogelijk sneeuwpret, uitdaging en gezelligheid.

Ons gebalanceerde aanbod bevat de bekende reizen, die onze leden gewend zijn, maar ook nieuwe reizen die de aantrekkingskracht vergroten. Het bestuurslid Reizen zorgt voor de verbinding tussen de reisbegeleiders en het bestuur zodat zij op een lijn zitten. Zij/hij borgt de afspraken zoals vastgelegd in het handboek reisbegeleiding dat door de jaren heen ontwikkeld en vastgesteld is. Zij/hij neemt het voortouw in het voorbereiden van de vergadering van de reisbegeleiders, stimuleert hen en is een vraagbaak. 

Wat heb je nodig:

Enthousiasme

Goed kunnen communiceren

En wat tijd.  

Ben je enthousiast, heb je wat tijd en lijkt het je leuk om de functie van bestuurslid reizen op je te nemen, neem dan contact op met Brigitte Reiss, huidige bestuurslid reizen 0611461129  Brigitte.reiss@kpnplanet.nl

Ze wil je er graag wat meer over vertellen, we beginnen weer begin maart met de voorbereidingen voor seizoen 2021/2022. Het zou fijn zijn als we je vanaf het begin kunnen meenemen in het traject en je zo voor de functie kunnen inwerken.