Nieuws

1 maart 2021

     Het bestuur zoekt nog een bestuurslid Reizen

1 maart 2021

Beste skivrienden en vriendinnen,

Helaas is het tot nu toe niet gelukt om een bestuurslid reizen te vinden. Onze vereniging kan mooie reizen verzorgen wanneer mensen er samen de schouders onder zetten. Maar zonder enthousiaste vrijwilligers redden wij het niet.

Bij deze willen wij iedereen vragen nog eens te kijken of zij/hij deze bijdrage aan de skivereniging kan leveren. Het kan ook een duo zijn, of een andere vorm van samenwerkende vrijwilligers die de taken met elkaar verdelen. Wil een ieder hier nog een keer over nadenken? We moeten het met elkaar en voor elkaar doen, zodat we het komende seizoen weer een prachtig programma kunnen aanbieden.

 

Wat houdt de functie in?

Het bestuurslid Reizen zorgt met de reisbegeleiders voor het reizenprogramma voor het komende seizoen.

Zij/hij :

– Vormt de verbinding tussen de reisbegeleiders en het bestuur zodat zij op een lijn zitten.

– Borgt de afspraken zoals vastgelegd in het handboek reisbegeleiding dat door de jaren heen ontwikkeld en vastgesteld is.

– Neemt het voortouw in het voorbereiden van de vergadering van de reisbegeleiders, stimuleert hen en is hun vraagbaak.

 

Wat heb je nodig:

– Enthousiasme

– Goed kunnen communiceren

– En wat tijd.

Bel mij gerust als je vragen of ideeën hebt (0611461129).

Of mail mij als je dat beter uitkomt of gemakkelijker lijkt (Brigitte.reiss@kpnplanet.nl).

Names het bestuur

Brigitte Reiss