Ouder nieuws

16 december 2020

Dubbele incasso

Aan de leden van de Rijnlandse skivereniging,

U heeft mogelijk al aan de emails gemerkt dat de jaarlijkse contributie of donatie tweemaal zal worden geïncasseerd.

Dit was natuurlijk niet de bedoeling maar we kunnen de incasso helaas niet meer tegenhouden.

Na de incasso zullen wij het teveel betaalde binnen 10 dagen op uw rekening terugstorten. Om administratieve redenen vragen wij u om vooral niet zelf te storneren maar de terugbetaling door ons af te wachten.

Het spijt ons oprecht dat dit gebeurt. Er worden administratieve maatregelen genomen om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen.

Met vriendelijke groet

Bestuur Rijnlandse Skivereniging

 

16 december 2020,

Beëindiging skifit

Beste liefhebbers van de skifittraining. Het zal jullie waarschijnlijk niet verbazen dat de skifit nu wordt beëindigd. Dat kan niet meer nu er zo veel maatregelen nodig zijn om corona onder de knie te krijgen. We zullen jullie uiteraard informeren zodra het weer kan.

We wensen jullie uiteraard alvaast fijne feestdagen in het vertrouwwen dat eer licht is aan het einde van de tunnel. Wij zien alvast uit naar het volgende seizoen.

Met vriendelijke groet

Bestuur Rijnlandse Skivereniging

 

29 augustus 2020

Algemene ledenvergadering 2020

Beste mensen,

Met de vorige nieuwsbrief hebben we jullie aandacht gevraagd voor de Algemene ledenvergadering 2020 (ALV) die volgende week zondag wordt gehouden. Die ALV vindt in Coronatijd plaats met de daarbij helaas beperkende factoren. Mogelijk hebben die beperkende factoren deelname ontmoedigd want van de maximaal 70 plaatsen zijn er nu nog circa 50 vrij. Dat was nou ook weer niet de bedoeling. Kortom, wil je toch weer eens bij elkaar komen en de ALV bijwonen, meld je dan alsnog aan bij de secretaris via emailadres secretaris@rskiver.nl. De ontvangst op 6 september in de Eendenkooi te Zoeterwoude is om 15.00 uur met een welkomstdrankje, de vergadering is van 15.30 uur tot 16.30 uur en napraten onder het genot van een drankje is van 16.30 uur tot 17.00 uur. We zien jullie graag komen.

Tot 6 september 15.00 uur in de Eendenkooi te Zoeterwoude.

 

29 augustus 2020

Geen skiën, maar wel skifit!

Beste leden van de Rijnlandse Ski Vereniging,

Geen skiën, maar wel skifit!

We vinden het natuurlijk allemaal heel jammer dat er geen skireizen zullen zijn, maar de COVID-realiteit gebiedt het. Wat we wel doen komend seizoen is de skifit.Elke zondagmorgen lekker sporten in de duinen van Noordwijk met enthousiaste deelnemers. Het is bijna altijd lekker weer en onze zeer bekwame trainer weet altijd een geschikt plekje te vinden.

De training wordt aangepast op het niveau en de conditie van elke deelnemer, dus we komen allemaal aan onze trekken. De één rent en de ander loopt, de een doet het 50 keer de ander 20 enz. Dus training op maat. Wat wil je nog meer.

Start is op zondag 13 september en er zijn 32 lessen. Kosten €105,-

We zijn allemaal ski liefhebbers, dat is de grote gemene deler. Het gezelligheidsgehalte is hoog en aan het einde van elke training drinken we een kopje koffie met elkaar. Dus sluit aan en doe lekker mee. Aanmelden kan via secretaris@rskiver.nl

Voor vragen kan je contact op nemen met Brigitte Reiss, bestuurslid reizen, 0611461129

Let op: Ook tijdens de trainingen zijn de Covid-regels van kracht.

15 augustus 2020

Algemene ledenvergadering 2020

Beste mensen,

Corona heeft ook voor ons als skivereniging al veel en ingrijpende gevolgen gehad. Het meest ingrijpende was uiteraard het recente besluit om volgend seizoen geen reizen te organisaren. Ook voor de Algemene ledenvergadering zijn er consequenties. We zullen ons moeten houden aan de maatregelen die de Eendenkooi voor ons in petto heeft. Volgen jullie de aanwijzigingen ter plaatse alsjeblieft op, waaronder zeker ook de afstandsregel. Desondanks kunnen we het ook dan nog gezellig maken. Maar er is helaas ook wel een limiet aan het aanal leden dat kan worden toegelaten. Het zijn er maximaal 70 en wat ons betreft de eerste 70 die zich aanmelden. Zie over melding van je komst hierna nog hoe je dat kunt doen.

Onder de hierna volgende link vinden jullie de uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering 2020:

Convocatie ALV 2020

De volgende link verwijst naar de agenda voor de Algemene ledenvergadering 2020:

Concept agenda ALV zondag 6 september 2020

En toegang tot de Financiële rapportage, het concept Meerjarenbeleidsdplan 2020 en het concept-Huishoudelijk reglement 2020 krijg je met de volgende links:

Financiele Rapportage ALV

Concept-Meerjarenbeleidsplan Rijnlandse Skivereniging 2020

Concept-Huishoudelijk reglement van de Rijnlandse Ski Vereniging 2020

Denk alsjeblieft nog aan je aanmelding voor de ALV bij de secretaris door middel van een email aan hem met gebruikmaking van het volgende adres:

secretaris@rskiver.nl

Tot 6 september 15.00 uur in de Eendenkooi te Zoeterwoude. We beginnen met een drankje en een zo gezellig mogelijke samenkomst. En na de vergadering sluiten we zo ook weer af. Blijf blij en gezond en blijf in gedachten bij taferelen als hier onder. Die mooie tijden komen heus wel weer.

31 juli 2020

Nieuwsflits van de Rijnlandse Skivereniging

RSV-skireizen programma 2020 – 2021 geannuleerd

Beste leden,

Het bestuur heeft in overleg met de reisbegeleiders het moeilijke besluit genomen om het reizenprogramma voor 2020-2021 te annuleren. Moeilijk, omdat we daarbij vooral dachten aan al die leden die ernaar uitkeken om komende winter weer een gezellige en mooie reis met de RSV te maken. Maar de Coronasituatie is te onzeker om contracten aan te gaan met hotels en vervoerders.

In deze nieuwsbrief lichten we het besluit toe.

Besluit

Op 15 juli hebben bestuur, reisbegeleiders, vervoersmanager en beheerder reisadministratie gezamenlijk overlegd over hoe de Rijnlandse Ski Vereniging om moet gaan met de situatie rondom het Corona-virus. 

In de vergadering zijn allerlei scenario’s besproken, waarbij ervan uit is gegaan dat het virus nog steeds aanwezig en niet onder controle is. Dit kan zich uiten in plotselinge, nieuwe uitbraken. In het geval van een hernieuwde uitbraak zal dat landelijke en/of lokale maatregelen met een verplichtend karakter met zich meebrengen.

Uit een risico-inventarisatie blijkt dat in dat geval de Rijnlandse Ski Vereniging, individuele bestuursleden, reisbegeleiders, onze leden en vervoerder onevenredig zware (financiële) risico’s lopen. Dit is voor een vereniging die draait op vrijwilligers niet acceptabel.

Daarom heeft de gezamenlijke vergadering besloten dat er geen reizenprogramma 2020 – 2021 aan de leden zal worden aangeboden.

Getracht zal worden het reeds ontwikkelde (concept) reizenprogramma over te hevelen naar het seizoen 2021 – 2022. 

Waarom deze beslissing?

De uitbraak van het corona – virus is wereldwijd en nog steeds niet geheel onder controle. Ingrijpende maatregelen van overheden ten spijt kunnen wij er niet omheen dat (wintersport-) vakanties minder onbezorgd zijn. Dit, en de ervaringen van afgelopen reizen, vormde voor het bestuur de aanleiding om zich af te vragen: hoe moeten wij hiermee omgaan? Niet eerder in de vereniging geschiedenis hadden wij te maken met dergelijke dilemma’s. Daarbij speelde mee dat een besluit helder en op tijd genomen moest worden om onze leden in de gelegenheid te stellen eigen keuzes te maken. Individuele leden staat het vrij voor eigen rekening en risico wintersport reizen te boeken. 

Welke afwegingen zijn gepasseerd?

We hebben met elkaar in goed overleg en zorgvuldig diverse scenario’s besproken. Van extreme varianten: ‘wij doen of onze neus bloedt’ tot ‘wij heffen de RSV op’, tot meer realistische scenario’s als ‘wij laten het per reis afhangen van het reisadvies van de overheid’ tot ‘wij slaan 1 jaar over’.  In het overleg zijn afwegingen geïnventariseerd zoals bijvoorbeeld aansprakelijkheden die voortvloeien als reisorganisator, de ingewikkelde vervoersbepalingen en verplichtingen, hoe gaat het met reizigers die alleen reizen en hoe om te gaan met verschillende huishoudens op 1 kamer enzovoort enzovoort.  

De unanieme conclusie was: ‘wij slaan 1 jaar over; dat is het beste wat wij nu kunnen doen.’  

Financiële gevolgen

Het niet aanbieden van een reisprogramma kent óók financiële gevolgen. Die zijn echter beperkt en oplosbaar te zijn. Kern is: de vereniging is financieel gezond en blijft gezond. Tijdens de algemene ledenvergadering op 6 september zal de aangepaste begroting worden gepresenteerd.

Wat zijn de vervolgstappen?

Naast het informeren van onze leden treden de reisbegeleiders in contact met de hotelaccommodatie. Daarbij is de boodschap: ‘jammer, wij komen dit seizoen niet, de risico’s zijn voor de vereniging te groot’. Wel willen wij de hotels uitzicht bieden op continuïteit door aan te geven: ‘wij opteren voor een komst in het seizoen 2021 – 2022’. 

Hopelijk ontmoeten we elkaar op 6 september bij de algemene ledenvergadering. Binnenkort geven we daar meer informatie over.

We hopen dat jullie begrip hebben voor het besluit en dat jullie de RSV trouw blijven in de verwachting dat we volgend seizoen weer met elkaar de sneeuw kunnen opzoeken.

Met sportieve groet,

Hans van der Klaauw

Voorzitter

Meer weten over Corona en reisadviezen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland

https://www.anwb.nl/vakantie/coronavirus

7 juni 2020

Reisbegeleiders gezocht

Wat is er mooier dan reisbegeleider zijn bij de Rijnlandse skiverenging? Daar krijg je veel voldoening uit. Toch hebben we er momenteel niet genoeg na het vertrek van Gerhard en Tony vorig jaar. Lijkt het je wat om het eens te proberen? Komend seizoen hebben we nog een tweede reisbegeleider nodig voor de reizen naar Kirchberg en Morzine. Wat let je. Praat er eens over met Brigitte Reiss, ons bestuurslid reizen en recent zelf ook begonnen als reisbegeleider (zie foto hiernaast of hierboven, afhankelijk van het apparaat waarop je dit leest). Je hoeft echt niet meteen alles te kunnen en te doen. Je mag best eerst eens wat afkijken van een ervaren reisbegeleider met wie je de eerste reis als reisbegeleider doet. Je zult zien dat het allemaal geen hogere wiskunde is. Wel gaan we ervan uit dat je verantwoordelijkheid durft te dragen en dat je de taak serieus neemt. Maar daarnaast is er gelegenheid genoeg om er ook veel plezier aan te beleven. Kortom, twijfel je en wil je eerst meer weten? Bel Brigitte of een andere reisbegeleider (zie Over ons).

7 juni 2020

Skifittraining draait weer

De skifittraining op zondagmorgen op het strand is recent weer gestart, zij het met inachtneming van afstand van elkaar. Dat is gezellig gezond blijven en fit voor het volgende winterseizoen. Kijk eens op de pagina Trainen voor meer informatie. Omdat het seizoen al op zijn einde loopt hoeft je uiteraard niet meer voor de volle periode te betalen. Ook hiervoor kunt je Brigitte Reiss benaderen. Zie Over ons voor haar contactmogelijkheden.

25 mei 2020

Corona en de gevolgen voor ons

Beste mensen, we hopen dat het goed gaat met iedereen en dat degene die ziek is geweest, weer volledig is hersteld. Graag informeren we je over de plannen voor het skiseizoen 2020 – 2021, want we kunnen ons voorstellen dat je met vragen zit nu we met een nieuwe werkelijkheid te maken hebben. In dit actualiteitenbericht proberen we meer duidelijkheid te geven.

Helaas hebben de Coronamaatregelen en onzekerheden die daarmee gepaard gaan ons tot een aantal besluiten gebracht:

1. De Algemene Ledenvergadering wordt niet in mei gehouden maar – als het kan – gelijktijdig met de opening van het nieuwe seizoen op 6 september. Als dat door kan gaan, dan gebeurt dat in de Eendenkooi in Zoeterwoude. Houdt de nieuwsbrieven en website in de gaten daarvoor.

2. Het reisprogramma zal onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen bekend worden gemaakt. Dat kan inhouden dat een reis niet door gaat of dat een reis met minder deelnemers wel door gaat maar dat daar dan een hogere prijs voor moet worden gerekend.

3. Er wordt dit jaar geen boekje met reisprogramma gemaakt. Het boekje kost veel geld en kan na gereedkomen alweer door de coronaontwikkelingen zijn achterhaald. We gaan alles communiceren via de website en jullie over actualiteiten op de website via de nieuwsbrief informeren. De website zal daardoor ook een dynamischer karakter krijgen en vaker op onderdelen worden vernieuwd. Wie echt geen computer, tablet of smartphone heeft, kan het bestuur vragen om een papieren versie van het nieuws. Bel daarvoor de secretaris, René Claringbould, tel. 06-48621168.

4. Hans van der Klaauw, onze voorzitter, blijft in ieder geval aan tot de Algemene ledenvergadering, ook al wordt die nu dus later gehouden dan het plan was.

Blijf gezond allemaal en we zien jullie graag 6 september bij de Algemene ledenvergadering. Vriendelijke groet, het bestuur.

25 mei 2020

Het voorlopig reisprogramma

Het voorlopg reisprogramma ziet er als volgt uit:

  1. St Christina.  8 januari tot  zo 17 januari
  2. Kirchberg 12 jan tot 17 januari
  3. Morzine 15 januari tot 24 januari
  4. Andorra 6 februari tot 14 februari
  5. Canazei 19 februari tot 28 februari
  6. Wagrain 5 maart tot  zondag 14 maart
  7. Trentino 13 maart tot 20 maart.

EXTRA REIS:

8. Lapland  19 februari tot 28 februari (of 26 februari tot 7 maart). Ski en winterbeleving.

25 mei 2020

De fotowedstrijd

De fotowedstrijd is helaas geen succes geworden. Er zijn zes inzendingen van foto’s gedaan. Echter, geen van de gezonden foto’s voldoet aan de technische specificaties voor gebruik op de website en het boekje voor het reisprogramma. Er kan dus geen winnaar worden aangewezen. Er zat wel een hele mooie bij (vind ik persoonlijk), een foto van Bas van Dijk. Zie zijn foto hiernaast van het “witte kerkje” in de Dolomieten. Altijd een mooie tocht en in tijd een uitdaging om daar naar toe te gaan vanuit St. Christina. Helaas is de resolutie van deze foto – net als die van de andere foto’s – te laag voor professioneel gebruik. Jammer Bas, toch bedankt voor het opsturen. Arnold